UDZIAŁ W PROJEKCIE MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY

Przedszkolaki ze wszystkich grup wiekowych uczestniczą w projekcie wspierającym czytelnictwo wśród dzieci.Patronatem honorowym projekt objęli : Rzecznik Praw Dziecka pan Marek Michalak, Burmistrz Kolbuszowej pan Jan Zuba, ks. dr hab. Jan Niewęgłowski, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, pani Dorota Dziamska - pedagog autor systemu Edukacja przez Ruch. Instytucjami wspierającymi projekt są Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie, Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie, natomiast patroni medialni to między innymi telewizja regionalna, radio i gazety regionalne np. Echo Dnia. Przedszkolaki uczestniczące w projekcie  witają maskotkę misia u siebie w grupach, przedstawiają swoje przedszkole oraz czytają misiowi wybrane przez siebie utwory literatury pięknej. Następnie  przedstawiają krótkie sprawozdanie z wizyty misia i przekazują go dalej do innych grup, najpierw w swoim przedszkolu a następnie  do innych miast w całej Polsce. Misio wędruje również ze swoim dzienniczkiem po domach dzieci, gdzie rodzice wprowadzają go w świat wielkiej literatury.

Wróć