WŁĄCZENIE SIĘ RODZICÓW DO AKCJI CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

Rodzice przedszkolaków chętnie włączyli się do wspólnego czytania dzieciom w ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom.

Wróć