ZAJĘCIE OTWARTE BAWIMY SIĘ WESOŁO

Przedszkolaki i rodzice bawili się wspólnie na zajęciach ruchowych z wykorzystaniem metody Weroniki Sherborne. Zabawy i ćwiczenia uczyły współdziałania z partnerem , zaufania drugiej osobie i odpowiedzialności za siebie i innych.

Wróć