O Nas

"Kwiat rozkwita w promieniach słońca. Dziecko rośnie w atmosferze miłości i pokoju."

Przedszkole Samorządowe nr 18 w Kielcach  istnieje od ponad czterdziestu lat.. Zlokalizowane jest w niewielkiej odległości od skrzyżowania ul. Szajnowicza z ul. Malików. W przedszkolu funkcjonują trzy oddziały dla dzieci 3,4,5,6 letnich. Sale zajęć jasne i kolorowe wyposażone w odpowiednie meble, sprzęt, kąciki stałe i tematyczne, pomoce naukowe i zabawki. Szatnia z indywidualnymi półeczkami dla dzieci. Posiadamy również ogród przedszkolny, w którym znajduje się plac zabaw z piaskownicą i urządzeniami oraz pas zieleni z mini stanowiskami edukacyjnej ścieżki przyrodniczej.

W 2008 roku przeprowadziliśmy termomodernizację budynku przedszkolnego a w 2009 roku modernizację wewnątrz przeszkola z równoczesną zmianą ogrzewania.

Prowadzimy wszechstronne działania wychowawcze, dydaktyczne i opiekuńcze. Stwarzamy warunki sprzyjające poczuciu bezpieczeństwa, życzliwości  i otwartości a jakość naszej pracy zapewnia wykwalifikowana kadra pedagogiczna, którą tworzą:

 1. Grażyna Wilczyńska - dyrektor
 2. mgr Stanisława Stępień
 3. mgr Małgorzata Skrobacz
 4. mgr Ewa Żak
 5. mgr Barbara Buszkiewicz
 6. mgr Ewa Patyńska
 7. mgr Grzegorz Kuta - ksiądz

W bieżących działaniach preferujemy otwarty styl i aktywne metody pracy; ruch rozwijający W. Sherborne, gimnastykę twórczą Labana,  Kniessów,  C.Orffa, pedagogikę zabawy. Prowadzimy zabawy muzyczno- rytmiczne dla wszystkich dzieci rozwijając ich twórczą aktywność.

Z dziećmi 5-6 letnimi prowadzimy naukę języka angielskiego.

W środowisku postrzegani jesteśmy jako „ Przedszkole  rodzinne” i dlatego duży nacisk kładziemy na ścisłą współpracę z rodzicami i najbliższymi członkami rodziny poprzez:

 1. Zajęcia otwarte.
 2. Grupowe spotkania integracyjne.
 3. Uroczystości przedszkolne.
 4. Wspólne ogólno-przedszkolne spotkania .
 5. Uczestnictwo w akcji sprzątania świata.
 6. Udział  w ogólnopolskiej akcji „ Cała Polska czyta dzieciom”
 7. Wycieczki turystyczno- krajoznawcze

Współpracujemy z Miejskim Zespołem Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej. Na terenie przedszkola działa punkt konsultacyjny, w którym udzielane są porady specjalistów: logopedy, psychologa i pedagoga. Prowadzone są też grupowe zajęcia logopedyczne i ćwiczenia indywidualne.

Psycholog Pani mgr Agata Smolyn

Surdologopeda Pani mgr Monika Romaniec

Pedagog mgr Grażyna Ulman


Rozwijamy zainteresowania dzieci problematyką ochrony przyrody i działaniami ekologicznymi. Uczymy rozpoznawać bliższe i dalsze środowisko przyrodnicze i regionalne.Bierzemy udział w turniejach i konkursach miejskich, ogólnopolskich zdobywając wiele nagród,dyplomów i wyróżnień.        Wszystkie podejmowane przez nas działania w różnych obszarach aktywności zmierzają do tego aby dziecko kończące edukację przedszkolną było szczęśliwe, bogate w doświadczenia i przygotowane do podjęcia nauki w szkole.