Praca wychowawczo- dydaktyczna w placówce odbywa się w oparciu o program edukcji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci 

„Nasze przedszkole" M. Kwaśniewskiej, W. Żaba-Żabińskiej wydawnictwa MAC Edukacja.

Działania edukacyjne uzupełniamy programami własnymi nauczycieli:

  1. "Rodzice w przedszkolu" - G. Wilczyńskiej, St. Stępień

  2.  "Mały turysta" - St. Stępień