Praca wychowawczo- dydaktyczna w placówce odbywa się w oparciu o program przedszkolny

„ Nasze przedszkole". M. Kwaśniewska, W. Żaba-Żabińska MAC Edukacja.

Działania edukacyjne uzupełniamy programami własnymi opracowanymi przez nauczycielki z przedszkola;

  1. Rodzice w przedszkolu - G. Wilczyńska, St. Stępień

  2. Przedszkole przyjazne rodzinie- M. Skrobacz

  3. Mały turysta- St. Stępień

  4. W przedszkolnej grupie- E. Żak