Zasady Rekrutacji dzieci

Rekrutacja do przedszkola odbywa się na podstawie przepisów określonych w:

USTAWIE z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz.7) (tzw. ustawa "rekrutacyjna").

Ustawa ta zawiera szczegółowe kryteria rekrutacji do przedszkoli oraz szkół publicznych