Scenariusze z uroczystości przedszkolnych

Polecamy ciekawe scenariusze z uroczystości w naszym przedszkolu

Scenariusz spotkania z rodzicami z okazji Dnia Drzewa

Scenariusz

spotkania z rodzicami, z udziałem specjalistów z PPP w Kielcach: psychologa i pedagoga

zorganizowanego w dniu 20-10-2015 r. przez nauczycielki grupy III

Stanisławę Stępień i Ewę Patyńską

 

Obszary podstawy programowej:

 • Ø Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi
  i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych (1)
 • Ø Wspomaganie rozwoju mowy dziecka (3)
 • Ø Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu
  i rozumieniu siebie i swojego otoczenia (4)
 • Ø Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem (7)
 • Ø Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec (8)
 • Ø Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt (12)
 • Ø Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania (14)

 

Cele główne:

- wspólne przygotowanie uroczystości na terenie przedszkola,

- wzbudzanie zainteresowania literaturą,

- sadzenie drzew i dbanie o nie,

- oglądanie drzew znajdujących się w ogrodzie przedszkolnym.

 

Cele operacyjne:

Dziecko:

- uczestniczy w przedstawieniu dla młodszych kolegów, recytuje indywidualnie i zespołowo dłuższe wiersze;

- słucha wierszy o drzewach,

- opiekuje się posadzonymi sadzonkami drzew,

- nazywanie drzew rosnących w ogrodzie przedszkolnym.

 

Środki dydaktyczne: wiersze: M. KownackiejKto sadził dęby?, L. Krzemienieckiej O dębie, co żołędzie rozdawał, J. Kulmowej Żołędzie, wiersze W. Scisłowskiego ze zbiorku Dzień dobry – drzewa!: Sosna, Modrzew, Świerk, Kosodrzewina, Jodła, Tuja, Jałowiec, Wierzba rokita, Ligustr, Śnieguliczka, Bez czyli Lilak, Wiciokrzew i powojnik, Pigwa, Lipa, Jarzębina, piosenki: sadzonki drzew: sosny, dębu, lipy, jarzębiny, ziemi w doniczkach, opaski z obrazkami zwierząt: dzika, wiewiórki, myszki, sójki i obrazkami dębowej gałązki z żołędziami, plakat, obrazki dębowych listków w trzech kolorach dla dzieci obecnych w przedszkolu.

 

Przebieg:

 I.            Prezentacja programu artystycznego przygotowana przez dzieci:

Święto drzewa – pod hasłem – czytamy drzewom

 1. Śpiewanie piosenki Odkrywam siebie

 

 I.            Dlaczego lubię jabłka i gruszki,

a wcale nie chcę zjadać pietruszki?

Dlaczego czasem boli mnie brzuszek?

To jest ciekawe, widzieć to muszę.

 

Refren: Odkrywam siebie,

poznaję siebie,

chcę więcej wiedzieć,

o sobie wiedzieć chcę.

 

 1. Lubię się cieszyć, nie lubię smucić

miło gdy mama piosenkę nuci.

i chociaż bardzo boję się burzy,

to lubię brodzić w dużej kałuży.

 

Refren: Odkrywam siebie…

 

 1. Pokrzywa parzy, a fiołek pachnie,

jak to się dzieje, że tak jest właśnie?

Muszę to poznać i poznać siebie,

bo jest to ważne dla mnie i ciebie.

 

Refren: Odkrywam siebie…

 

 1. Recytacja wiersza M. Kownackiej Kto sadził dęby?

 

Rósł w lesie dąb wspaniały, stary,

potężne miał konary…

Znane były w lesie wszędzie

pyszne, dębowe żołędzie!

Już przybiegł do dębu dzik!

- Chrum!... Chrum!... żołędzie – łyk!

Przydeptał borsuk – leśny zwierz -

i chrupał żołędzie też!

A wiewiórka ruda kita

zbiera żołędzie – nie pyta!

Na zimę, do dziupli w lesie,

na zapas żołędzie niesie!

Przyleciała sójka z czubem

Reeecz-kwe! żołądź – bardzo lubię!

Chowała żołędzie pod zielonym mchem!

- Reeecz! Jak przyjdzie zima – to je sobie zjem!

Pchała je w mech… ukrywała,

ale gdzie – to zapomniała…

Spojrzą ludzie kiedyś wiosną -

A tu młode dęby rosną!

Pyta wnuczek dziadzi:

- Któż te dęby sadził?

- Oj, sójka tu była,

dęby posadziła!

Robiła sobie zapasy -

Niechcący sadziła lasy!

 

 1. Inscenizowanie wiersza L. Krzemienieckiej O dębie, co żołędzie rozdawał.

 

Przyszła pod dąb wiewiórka:

- Dębie, dębie mocarny, daj żołędzi do spiżarni! -

I dąb dał.

Przyszedł do dębu borsuk:

- Dębie, dębie mój miły,

już żołędzie mi się śniły,

daj żołędzie! -

I dąb dał.

Przyszła do dębu myszka:

- Dębie, dębie znajomku, daj żołędzi do domku! -

I dąb dał.

Przyszły do dębu świnki:

- Dębie, dębie bogaczu,

Świnki z głodu aż płaczą.

Daj żołędzi! -

I dąb dał.

Przyszła do dębu babcia:

- Dębie, dębie łaskawy,

Daj żołędzie na kawę! -

I dąb dał.

Chociaż dawał niemało,

jeszcze pięć mu zostało!

A te w ziemi się skryły,

By z nich nowe dęby były.

 

 1. Inscenizowanie wiersza J. Kulmowej Żołędzie.

 

Pytały dębu żołędzie:

- Tato, co z nami będzie?

Wiatr zerwie nas, pospadamy,

brzuszki poobijamy,

pogubimy kapelusiki,

a może zjedzą na dziki?

Daj jakąś radę na to,

dźwigałeś nas całe lato,

radź teraz, tato!

A dąb:

- Jest na to jedna rada:

Kto dojrzał, niechaj spada.

Jak przytuli się mocno do ziemi,

To okryje go liśćmi zeschłymi.

Śmiało dzieci, skaczcie, raz, dwa

byle dalej od mego pnia -

i pod ziemię, i w dół, i w głąb,

niechaj każdy rośnie  jak dąb,

a spotkamy się znowu, synkowie,

w dąbrowie.

 

 1. Śpiewanie piosenki Śpiewaj tak, jak on (sł. J. Mackiewicz, muz. Krystyna Kwiatkowska).

 

Szumią w lesie stare drzewa,

kos piosenkę z nami śpiewa.

Śpiewaj, śpiewaj tak jak on,

din-don, din-don, din-don.

din-don, din-don, din-don.

 

Siedzi czyżyk na gałązce,

szpak zaprosił go na koncert.

Śpiewaj, śpiewaj tak jak on,

din-don, din-don, din-don.

din-don, din-don, din-don.

 

Dzięcioł stuka w korę drzewa,

cały las już z nami śpiewa.

Śpiewaj, śpiewaj tak jak on,

din-don, din-don, din-don.

din-don, din-don, din-don.

 

 1. Śpiewanie piosenki Jarzębinowa piosenka (sł. M. Szypowska, muz. F. Rybicki).

 

 1. Na polanie w lesie

chodzi sobie jesień

różne dary niesie.

Na polanie w lesie

chodzi sobie jesień

różne dary niesie.

 

Ref.: Koral, koral sznur korali

La, la, la, la, la, la, la.

Koral, koral sznur korali

Koral jarzębina da.

 

 1. Las się cały mieni

złoci i czerwieni,

czary to jesieni.

Las się cały mieni

złoci i czerwieni,

czary to jesieni.

 

Ref.: Koral, koral sznur korali

La, la, la, la, la, la, la.

Koral, koral sznur korali

Koral jarzębina da.

 

 1. Taniec integracyjne Through the world (według B. Strauss).

 

 1. II.            Zabawy przygotowujące do nauki czytania
  1. Czytanie globalne wyrazów (sowa, borsuk) – analiza i synteza sylabowa.
  2. Zabawa z obręczami – ćwiczenie spostrzegawczości wzrokowej: odszukiwanie kartoników z wyrazami: sowa, borsuk wśród wielu wyrazów; umieszczenie odszukanych kartoników w odpowiedniej obręczy.
  3. Zabawa ćwicząca koordynację wzrokowo-ruchową Sowa – borsuk.

Nauczyciel pokazuje kartoniki z napisami: sowa, borsuk. Dzieci naśladują poruszanie się tych zwierząt.

 1. Ćwiczenia słuchu fonematycznego – wybrzmiewanie pierwszych sylab (głosek) z nazw: sow-wa, bor-suk; podawanie innych słów rozpoczynających się tymi samymi sylabami.

 

 III.            Ewaluacja z udziałem specjalistów – indywidualne rozmowy z rodzicami. 

Scenariusz zajęcia otwartego z aktywnym udziałem rodziców

 

Scenariusz zajęcia otwartego z aktywnym udziałem rodziców

pt. „Wiosenna łąka”

 

Cele ogólne:

- rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej

- rozpoznawanie i nazywanie mieszkańców wiosennej łąki

- układanie historyjki obrazkowej wg kolejności zdarzeń, rozwijanie mowy

- doskonalenie sprawności manualnej, pomysłowości dzieci podczas wykonywania pracy plastycznej z wykorzystaniem różnorodnych materiałów i technik plastycznych

- prezentowanie piosenek i wierszy dla przybyłych gości

Cele szczegółowe:

- rozpoznaje i nazywa mieszkańców wiosennej łąki

- układa historyjkę obrazkową wg kolejności zdarzeń, opowiada jej treść

- wykonuje pracę plastyczną „ Wiosenna łąka”

- naśladuje odgłosy wybranych zwierząt

- śpiewa piosenki, recytuje wiersz

 

Przebieg zajęcia:

 1. Wykonanie piosenki pt. „Uciekaj zimo” 

I. Wsiadaj zimo na sanki

I uciekaj już.

Zabierz śnieżne bałwanki

zabierz wiatr i mróz. 

Ref. Rękawiczki i czapki

Pochowamy do szafki

Na spacerek pójdziemy

Nie zmarzniemy już 2x 

II. A ty zimo uciekaj

Za górę, za las

I nie marudź

Nie zwlekaj,

Już na wiosnę czas. 

 1. Recytacja wiersza I. Suchorzewskiej „ W marcu” 

I. Raz śnieg pada

A raz deszczyk

Na jeziorze lód już trzeszczy 

II. Błękit nieba lśni w kałuży

Bałwan w słońcu

Oczy mruży.

III. Koniec zimy

Przerwa. Dzwonek.

- To nie dzwonek,

To skowronek.

 1. Wykonanie piosenki pt. Na łące”

I.Tańczą motyle, tańczą na łące,

A razem z nimi kwiaty pachnące.

Ref.

Słoneczko z góry uśmiecha się

Ciepłym promykiem ogrzeje Cię 2x

II.Kwiaty motylom

ukłon składają,

w małych kółeczkach

się obracają.

III. Skrzydła motyli

w słońcu się mienią

Żółtym kolorem,

Piękną czerwienią.

 1. Wykonanie piosenki pt. Bocian

I. Bocianie, bocianie

Przybyłeś dziś do nas.

Witają Cię dzieci

I łąka zielona.

II. Dostojne twe nogi

Stąpają po trawie

Czarno- białe pióra

w słońcu lśnią ciekawie.

III. Tak, jak ty wysoko

Nogi podnosimy

Kle, kle zaśpiewamy

Z tobą boćku miły.

 1. Mieszkańcy wiosennej łąki.

Wyszukiwanie wśród obrazków tych, które przedstawiają zwierzęta z wiosennej łąki( żabka, bocian, pszczółka, świerszczyk, myszka)

Nazywanie zwierząt , dzielenie ich nazw na sylaby. 

 1. Zabawa ruchowa naśladowcza połączona z ćwiczeniami ortofonicznymi ” Zwierzątka wiosennej łąki”

 2. Układanie historyjki obrazkowej wg kolejności zdarzeń. 

 1. Praca plastyczna „Wiosenna łąka” 

Wykonanie w zespołach pracy plastycznej pt. Wiosenna łąka „ z wykorzystaniem różnorodnych materiałów plastycznych( papier kolorowy, bibuła , gotowe elementy dekoracyjne). 

 1. Ewaluacja zajęcia.