Dyżur wakacyjny

Przedszkole Samorządowe nr 18 będzie dyżurowało w miesiącu lipcu.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom
oraz najbliższym naszych Przedszkolaków
za wspaniałą i owocną współpracę.
Życzymy wszystkim słonecznego wypoczynku!

Dyrekcja, grono pedagogiczne
oraz pracownicy
Przedszkola Samorządowego nr 18

 

Przedszkole czynne jest w godzinach od 6.30 do 16.30

Zmiana numeru telefonu do przedszkola  41367 67 69 lub 41 367 60 57

Odpłatność miesięczna w przedszkolu w roku szkolnym 2016/2017 składa się z:

  • opłaty za wyżywienie, stawka 6,00 zł za dzień ( śniadanie, obiad, podwieczorek);

  • opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu -powyżej godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej wynosi za każdą rozpoczętą godzinę 1 zł.

W/w opłata dotyczy godzin od 6.30 do 8.00 i od 14.00 do 16.30.

Opłaty za przedszkole prosimy regulować do 15 każdego miesiąca, poprzez wpłatę na konto w Banku – numer konta 15105014611000002353370006